Regnskab

Få styr på dit regnskab - Læg dit regnskab hos Smartness

Hjælp til regnskab og bogføring

Et regnskab er som oftest det vigtigste værktøj til at skabe overblik over virksomhedens økonomi. Derfor er det naturligvis vigtigt, at du har helt styr på virksomhedens regnskab, og det er derfor også en god idé at få hjælp til regnskab og bogføring, såfremt du ikke selv er i stand til at varetage det.

Et regnskab består typisk af en balance og en resultatopgørelse. Balancen viser, hvad virksomheden har af værdier, og hvad der skyldes væk på tidspunktet for opgørelsen, mens resultatopgørelsen viser indtægter og udgifter. De fleste bruger i dag et online regnskabsprogram, også kaldet ERP-system. Har du endnu ikke valgt system, kan Smartness hjælpe dig. Eller er du ikke tilfreds med dit nuværende system, kan Smartness også hjælpe med skift – både hvad angår valg af nyt system samt selve implementeringen..

Herudover er der en lang række muligheder for at automatisere nogle af regnskabsfunktionerne, så selv hvis du har været i gang med din virksomhed længe, er vi sikre på, at vi kan eliminere nogle processer i din bogføring og dermed spare dig for både tid og penge.

Hjælp til dele af dit regnskab og bogføring

Smartness varetager også gerne dele af dit regnskab. Det kunne være f.eks. løn og lønafstemning, den daglige bogføring, bankafstemning, kreditorbogholderi, momsindberetning m.v. Eller vi kan varetage hele virksomhedens regnskabsfunktion, så du kan koncentrere dig om andre vigtige dele af din virksomhed. Vi er specialister på dette felt og varetager alt fra bogføring til årsregnskab, herunder indrapportering til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Rapportering af nøgletal

Har din virksomhed behov for rapportering af nøgletal, kan vi også hjælpe med dette. Måske efterspørger din bestyrelse eller bankrådgiver større rapporter, som ikke umiddelbart kan trækkes fra regnskabssystemet. Kontakt Smartness og lad os finde en løsning.

Online regnskabsprogram

Vi varetager regnskabet i et online regnskabsprogram, og vi har indgående kendskab til stort set alle nyere regnskabsprogrammer. Fakturaer, udlæg m.v. kommer ind i systemet elektronisk, hvorved besværlige papirgange elimineres. Vi kan således varetage opgaverne på din firmaadresse eller fra egen lokation. Vi optimerer løbende og holder os ajour med de nyeste regnskabsprogrammer og funktioner. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan løfte din virksomhed

Rådgivning

Vi er altid kun et telefonopkald væk, og har du brug for hjælp og rådgivning indenfor specifikke områder i forhold til din forretning, er du meget velkommen til at kontakte os.

Book os

Book os gratis til møde i 1 time, hvor vi sammen kan finde frem til, hvor vi kan hjælpe,
eller kontakt os på tlf. 93 10 00 05