E-mail marketing - Nyhedsbreve

Nyhedsbreve kan være yderst værdifulde i kampen om salg

E-mail marketing – Nyhedsbreve

Når du skal arbejde med E-mail marketing ved udsendelse af nyhedsbreve, er det vigtigt, at du lægger en strategi for, hvilken målgruppe du ønsker at arbejde med. Du skal også tænke over, hvordan du vil få fat i e-mail adresser fra målgruppen. Det kunne f.eks. være ved canvas, det kunne være via din webshop eller din hjemmeside.

Strategi og segmentering

Ligesom med al anden online annoncering er det vigtigt, at du lægger en strategi, så du ved, hvor hyppigt du vil udsende, hvilke kampagner du vil køre, og hvordan du vil segmentere dine kunder, så dine nyhedsbreve har høj relevans. Du kan også opsætte mere avancerede nyhedsbreve baseret på f.eks. specifikke køb, på hyppige køb eller baseret på handling i tidligere nyhedsbrev (hvis en kunde f.eks. har klikket på et bestemt link i en tidligere mail og således vist interesse uden at købe). Men segmentering kan kun lade sig gøre i det omfang, data er tilgængelige. Derfor er det vigtigt, at lægge en strategi, således du kan arbejde på at få de relevante data. 

Program til masseudsendelse

Til at udsende masse-emails kan du bruge et CRM-system eller et andet program som f.eks. MailChimp, som er et af de mest kendte. Fordelen ved at bruge et CRM-system er, at alle dine mailudsendelser automatisk bliver gemt på den enkelte kunde, således at du altid kan se, hvilke nyhedsbreve de enkelte kunder har modtaget. Ulempen kan være, at skabelonerne i CRM-systemet ofte er lidt sværere at arbejde med. Det er dog ofte muligt at benytte en anden tjeneste som f.eks. MailChimp, som er nemt at arbejde med, og få det integreret med CRM-systemet. 

Læs herunder hvordan Smartness kan hjælpe jer med masseudsendelser af nyhedsbreve…

Smartness kan hjælpe jer til succes med E-mail Marketing

Med mere end 20 års erfaring med CRM og E-mail marketing, kan Smartness hjælpe jer med strategien for jeres e-mail marketing kampagner.

Vi kan hjælpe med udvælgelse af målgrupper og segmentering. Vi kan guide jer i forhold til valg af system, og vi kan hjælpe med planlægningen. Herudover kan vi stå for design, opsætning og udsendelse af nyhedsbrevene.

Kontakt os her

Fra strategi til implementering ved masseudsendelse af nyhedsbreve​

Herunder ses et typisk forløb, når Smartness arbejder med e-mail marketing.

Strategi

Vi lægger sammen en strategi for jeres e-mail marketing kampagner. Vi udvælger mailudsendelsesprogram og opsætter målgrupper.

Planlægning og opsætning

Vi planlægger hyppighed og segmentering og kommer med input til kampagner. Vi opsætter jeres kampagner og sørger for tracking.

Implementering

Vi sørger for produktion af nyhedsbrevene til de forskellige målgrupper, og vi sørger for at nyhedsbrevene udsendes ud fra den aftalte plan.