Virksomhedsform

Bliv klogere på, hvilken type virksomhed du skal oprette

Virksomhedsform

Du skal vælge den virksomhedsform, der passer bedst til dit nye firma. Der er en lang række fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer, så det er en god idé at sætte sig godt ind i virksomhedstyperne, inden du lader dit firma registrere. Det er dog muligt at ændre virksomhedsform senere, hvis dette ønskes.

Vi har i nedenstående kort ridset de vigtigste ting op vedrørende de forskellige virksomhedsformer:

Enkeltmandsvirksomhed/Personligt ejet selskab

• Maks. 1 ejer
• Intet krav om indskud
• Hæfter personligt og ubegrænset
• Personskat
• Ikke digitalt regnskab

Bestil Enkeltmandsvirksomhed på Firmaregistrering.dk her

Interessentskab

• Minimum 2 ejere
• Intet krav om indskud
• Hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk
• Personskat eller selskabsskat
• Ikke digitalt årsregnskab, hvis en af ejerne er en fysisk person

Iværksætterselskab

• IVS’er udfases og kan ikke længere etableres

Hvis du har et Iværksætterselskab kan vi hjælpe  med at omdanne det til et anpartsselskab. 

Omregistrering af Iværksætterselskab på Firmaregistrering.dk – bestil her

Anpartsselskab

• Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
• Der skal være mindst 40.000 kr. i selskabet
• Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
• Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
• Selskabet skal have en direktion
• Selskabet kan have en eller flere ejere

Bestil et Anpartsselskab på Firmaregistrering.dk her

Driftsselskab alene eller holdingselskab og driftsselskab?

Hvis du ejer eller påtænker at eje flere virksomheder, kan det være en fordel at oprette et holdingselskab, der ejer dine driftsselskaber. Herved minimerer du risikoen, hvis det ene driftsselskab går dårligt. Så kan det andet selskab fint køre videre uden indblanding fra kreditorer fra selskabet, der kører dårligt.

Herudover er der nogle skattemæssige fordele ved en konstruktion, hvor et driftsselskab er ejet af et holdingselskab. Såfremt holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet, kan et eventuelt overskud i driftsselskabet overføres til holdingselskabet skattefrit. Herudover er avancen ved et eventuelt salg af et driftsselskab skattefrit (dette gælder dog ikke børsnoterede selskaber). De typiske driftsselskaber, der indgår i holdingselskaber er aktieselskaber og anpartsselskaber.

Hvis du kun påtænker at drive et enkelt firma, ikke har salg for øje og ikke har planer om investering, vil et enkelt driftsselskab normalt være tilstrækkeligt.

Bestil et Holdingselskab og et driftselskabt (Anpartsselskab drift + holding) på Firmaregistrering.dk – bestil her


Aktieselskab

• Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
• Der skal være mindst kr. 400.000 i selskabet
• Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
• Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
• Selskabet skal have en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion
• Selskabet kan have en eller flere ejere

Kontakt Smartness hvis du har brug for yderligere information