Webshop

Webshop

Hvis du skal sælge varer på nettet, vil det klart være en fordel med en webshop, hvor man betaler online sammen med købet. Ellers kan du risikere, at det efterfølgende kan være svært at få betaling, og du risikerer at skulle bruge unødig tid på at rykke penge hjem.

For at drive en webshop, skal du have en indløsningsaftale. Du kan søge om indløsningsaftale hos bl.a. Nets. Indløsningsaftalen findes i en udgave til Dankort og en udgave til udenlandske kort. Hos Nets kan du søge om begge indløsningsaftaler på en gang. Man kan dog først søge om indløsningsaftalen, når webshoppen er klar, idet Nets bl.a. skal kontrollere, at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige i webshoppen. Det er f.eks. oplysninger om, at det skal være synligt, hvilke betalingskort, webshoppen accepterer, at CVR-nr. skal fremgå tydeligt og hvilke forretningsbetingelser, herunder returret der er samt flere andre oplysninger. Du kan se kravene fra Nets her. Vær opmærksom på at en webshop ikke er helt gratis. Udover indløsningsaftalen til ca. kr. 1.000,- koster det normalt en fast pris i abonnemet pr. måned samt en pris pr. transaktion, der foretages i din webshop. Priserne varierer alt efter udbyder. Så ud over indløsningsaftalen skal der også laves en aftale med en betalings-leverandør som f.eks. DIBS. 

Der findes en del forskellige webshop-løsninger. Her er det værd at tænke over, om det er muligt at lave integration direkte til dit økonomisystem. Økonomisystemet e-conomic har f.eks. lavet en webshopløsning som en overbygning, så man ikke skal tænke på at systemerne er integreret. Ulempen er at designet i webshoppen er lidt låst. Men der findes naturligvis også andre løsninger, der er integreret til forskellige økonomisystemer. Her må man undersøge markedet for at finde ud af, hvad der kan integreres til det økonomisystem, man kører med.

Smartness kan rådgive dig i forhold til valg af økonomisystem og webshop-løsning, og vi kan hjælpe dig videre i processen. Kontakt os og hør mere

;