Interessentskab

Interessentskab (I/S)

• Minimum 2 ejere
• Intet krav om indskud
• Hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk
• Personskat eller selskabsskat
• Ikke digitalt årsregnskab, hvis en af ejerne er en fysisk person

Ligesom ved enkeltmandsvirksomhed hæfter ejerne (også kaldet interessenter) personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, med alt hvad hun eller han ejer og har. Ejerne hæfter solidarisk.

Der er ingen krav om indskydelse af kapital.

Der er ingen lovkrav om, at et interessentskab skal have en ledelse i form af f.eks. en direktion. Ejerne træffer alle beslutninger om virksomheden og handler på virksomhedens vegne. Ansatte og andre (f.eks. en revisor) kan få fuldmagt til også at handle på virksomhedens vegne ved f.eks. at lade dem hæve på virksomhedens bankkonti eller lignende.

Ejerne kan både være fysiske personer og virksomheder. Det er lovpligtigt at registrere ejerforhold på Virk Indberet. Reelle ejere er de personer, der direkte eller indirekte ejer mindst 25% af kapitalandelene eller har stemmerettigheder eller anden afgørende kontrol, som f.eks. vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Du kan få mere information om registrering af ejerforhold her

Et interessentskab skal bogføre efter bogføringsloven. Men årsrapporten skal kun sendes til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, hvis alle interessenterne er virksomheder. Hvis en af ejerne er en fysisk person, er der derfor ikke pligt til at indberette årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen. Der skal dog udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden.

Ligesom ved enkeltmandsvirksomheder, kan et interessentskab beskattes under en af tre ordninger efter ejernes valg:

1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.
2. Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat.
3. Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.

Virksomheden skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.
Iværksætterselskab

;