Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed og personligt ejet virksomhed

• Maks. 1 ejer
• Intet krav om indskud
• Hæfter personligt og ubegrænset
• Personskat
• Ikke digitalt regnskab

Det, der gør det særligt ved en enkeltmandsvirksomhed, er hovedsageligt at ejeren hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, med alt hvad hun eller han ejer og har. Hvis der er en risiko for at virksomheden på et tidspunkt kommer i likviditetsproblemer f.eks. på grund af store investeringer eller andet, og virksomheden ikke er i stand til at betale sine kreditorer, vil det være ejeren, der hæfter personligt. Det kan i værste fald betyde, at kreditorer kan tage pant i hus eller andet af værdi.

Til gengæld er der ingen krav om, at der skal indskyldes et minimumbeløb i form af kapital til virksomheden, for at virksomheden kan oprettes. En enkeltmandsvirksomhed kan derfor oprettes uden nogen form for kapital.

En enkeltmandsvirksomhed skal registreres, hvis virksomheden har pligter i form af moms, lønsumsafgift, ansatte og/eller import/eksport. Når virksomheden er registreret, får den et CVR-nummer. Samtidig får virksomheden en digital postkasse, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende digital post til virksomheden.

En enkeltmandsvirksomhed kan kun have 1 ejer, som skal være en fysisk person. Skal der være flere ejere af virksomheden, kan enkeltmandsvirksomhed derfor ikke vælges. Der kan dog sagtens være flere ansatte i virksomheden, og det kan også være en anden person end ejeren, der står for driften. Det kræver dog en fuldmagt, hvis andre skal handle på virksomhedens vegne.

Årsrapport
En enkeltmandsvirksomhed skal bogføre efter bogføringsloven, som alle andre virksomheder, men er dog ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven. Der skal dog udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden.

Skat og moms
Ejeren bestemmer selv, hvilken af følgende 3 ordninger, som virksomheden skal beskattes under:

1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.
2. Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat.
3. Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.

Virksomheden skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske også registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.
Hvis du får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte.

;