Virksomhedsform

Virksomhedsform - hvilken skal man vælge?

Du skal vælge den virksomhedsform, der passer bedst til dit nye firma. Der er en lang række fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer, så det er en god idé at sætte sig godt ind i virksomhedstyperne, inden du lader dit firma registrere. Det er dog muligt at ændre virksomhedsform senere, hvis dette ønskes.

Vi har i nedenstående kort ridset de vigtigste ting op vedrørende de forskellige virksomhedsformer, men du kan læse meget mere ved at klikke ind på hver enkelt af dem:

Enkeltsmandsvirksomhed/Personligt ejet selskab

• Maks. 1 ejer
• Intet krav om indskud
• Hæfter personligt og ubegrænset
• Personskat
• Ikke digitalt regnskab

Læs mere her om Enkeltmandsvirksomhed

Interessentskab

• Minimum 2 ejere
• Intet krav om indskud
• Hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk
• Personskat eller selskabsskat
• Ikke digitalt årsregnskab, hvis en af ejerne er en fysisk person

Læs mere her om Interessentskab

Iværksætterselskab

• Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
• Der skal være mellem 1 kr. og 49.999 kr. i selskabet
• Kapitalen kan kun indskydes i kontanter
• Selskabet skal årligt henlægge mindst 25% af selskabets overskud til en bunden reserve
• Som ejer hæfter du ikke for virksomhedens gæld og andre forpligtelser ud over med de kontanter, du har indskudt
• Selskabets formue er selskabets og ikke ejerens/ejernes
• Selskabet skal have en direktion
• Selskabet kan have en eller flere ejere

Læs mere her om Iværksætterselskab

Anpartsselskab

• Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
• Der skal være mindst 50.000 kr. i selskabet
• Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
• Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
• Selskabet skal have en direktion
• Selskabet kan have en eller flere ejere

Læs mere her om Anpartsselskab

Aktieselskab


• Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
• Der skal være mindst kr. 500.000 i selskabet
• Som ejer hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
• Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
• Selskabet skal have en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion
• Selskabet kan have en eller flere ejere

Læs mere her om Aktieselskab

;